Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Abdülbaki Arif Efendi

Türk devlet adamı, şairi, hattatı ve müzikçisi (İstanbul 1663-ay.y. 1713). Mahzen kâtibi Mehmet Efen- di\'nin oğlu olan Abdülbaki Arif Efendi, medrese öğrenimi gördü. Müderrislikte, Selanik, Bursa, Mısır ve İstanbul kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu. Selanik kadısıyken bir şikâyet üstüne sürgüne gönderildi (1683); sonra padişah ta-rafından bağışlanarak Bursa kadılığı verildi (1687). Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazan Abdülbaki Arif Efendi, aynı zamanda talik yazıda usta bir hattattı ve mevlevi musikisiyle uğraşırdı. Başlıca yapıtları: Divan (Türkçe), Miraçnâme (manzum).

Okunma Sayısı : 24