Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Fuat Köprülü

1888 'de İstanbul'da doğdu. İlk ve sonraki öğrenimini İstanbul'da yaptı. Farsça ve Fransızca öğrendi.Serveti Fünun mecmuasının Edebi muharrirliğini, Hak gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Birçok gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. 22 Eylül 1328 'de İstanbul Sultanisi Osmanlıca öğretmenliği, 1329 da Türkiye Edebiyatı öğretmenliği, Galatasaray Sultanisinde Osmanlı Edebiyatı öğretmenliği, Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Türk Edebiyat Tarihi öğretmenliği, 1923 'de Mülkiye Mektebinde Siyasi Tarih ve Türkiye Tarihi öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1924 'de Maarif Vekaleti Müsteşarlığı ve aynı zamanda Darülfünun İlahiyat ve Edebiyat Fakültesi'nde, Mektebi Mülkiye'de, İstanbul Üniversitesi'nde, öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1936 'da Dil,Tarih ve Coğrafya Fakültesi Profesörlüğüne, 1937' de Siyasal Bilgiler Okulu Türkiye Siyasi ve İdari Tarihi Profesörlüğüne tayin edildi. Kars Milletvekili iken Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak 3 arkadaşı ile beraber Demokrat Partiyi kurmuş, 22.05.1950 den 14.05.1954 e kadar İstanbul milletvekili olarak Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Seçimin yenilenmesi ile 14.05.1954 den 17.05.1954 e kadar vekaleten, 17.05.1954 'de ikinci defa Dışişleri Bakanı oldu. 15.04.1955 'de Bakanlıktan çekildi. Devlet Başkanlığı Vekilliği, Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş daha sonra Demokrat Partiden ayrılmış ve 28 Haziran 1966 'da vefat etmiştir.

Okunma Sayısı : 17