Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Lev Trokçi

Lev Davidoviç Bronştayn, 7 Kasım 1879’da, Rusya İmparatorluğu’nun Herson Guberniyası’ndaki (şu anki Ukrayna’nın Bereslavka bölgesinde yer alan) küçük bir köyde doğdu. Rusça ve Ukraynacayı öğrenerek büyüdü. Babası tarafından, sekiz yaşında eğitim alması için Odesa’ya gönderildi. Orada bir Alman okuluna kaydoldu.

1896’da devrimci hareketle ilgilenmeye başladı. Önce Marksizm’e karşı çıktı, fakat sonra bu görüşü benimsedi. Matematik Bölümünden mezun olmak yerine, Güney Rusya İşçi Birliği adlı gizli örgütü organize etmeye çalışanlar arasında yer aldı. Birçok broşür ve bildiri yazıp bunları işçilerle devrimci öğrencilere dağıtarak sosyalizmin popülerleşmesini sağlamaya çalıştı. Yazılarında “Lvov” adını kullandı. 1898’de, 200 örgüt üyesi Çarlık polisi tarafından yakalandı. Troçki de bunların arasındaydı. İki yıl tutuklu kaldı. Tutukluluk süresinde Lenin’in kitaplarıyla tanıştı. Hapisteyken, 1899’da, Aleksandra Sokolovskaya’yla evlendi.

1900’de Sibirya’ya dört yıllığına sürgüne gönderildi. Burada felsefeyle ilgilenmeye başladı. “Troçki” takma adını da bu dönemde kullanmaya başladı.

1902’de Sibirya’dan firar etti. Önce Viyana‘ya, sonra Londra‘ya gitti. Burada, Georgy Plekhanov, Vladimir Lenin, Julius Martov gibi devrimcilerin yer aldığı “Iskra“ dergisinin editör grubuna katılıp “Pero” takma adıyla yazılar yazdı. Londra‘da toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi‘nin kongresine katıldı. Bu kongrede parti içinde Bolşevikler ve Menşevikler olmak üzere iki hizip oluştu. Troçki, Menşevik kanatta yer aldı, ancak bir yıl sonra Menşeviklerin görüşlerine katılmadığını belirterek bu kanattan ayrıldı.

1905 devriminin yenilgisinden sonra Sibirya’ya sürüldü ve tekrar firar etti. Bu firarını “1905” adlı kitabına eklediği ufak bir metinle hikâyeleştirdi. Lenin’in davetiyle Lenin’in Nisan Tezleri’ni kaleme aldı. Bolşevik Parti‘ye yakınlaşmaya başladı.

1917’de Rusya’ya döndü. Petrograd Sovyeti Başkanlığına seçildi. Bu sıfatıyla Rus devriminin alt yapısının hazırlanmasında, ayaklanmaların örgütlenmesinde ve yönetiminde etkin ve önemli bir rol üstlendi. Devrim sonrasında Sovyetler Birliği’nin önemli adamlarından biri oldu. Bolşevik Devrimi 7 Kasım 1917’de oldu. Çarlık Rusya yıkıldı. Troçki, Bolşevik Hükûmeti’nde, önce Dışişleri Bakanlığına, sonra Savaş Bakanlığına getirildi. Başkumandan sıfatıyla Kızıl Ordu’nun kurulması görevi kendisine verildi. Devrim sonrasında meydana gelen karışıklıklar ve iç ayaklanmalar boyunca orduyu idare etti. Troçki, Komünist Enternasyonal‘in kurulmasında da önemli rol oynadı. İlk dört kongrenin programları ve bildirileri kendisi tarafından hazırlandı.

Rusya, I. Dünya Savaşı‘ndan çekildi. Troçki, Rusya’nın yenilgisini onaylayan Brest-Litovsk Antlaşması’nı imzalamak için görevlendirildi, fakat Sovyetler Birliği‘nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını başka devletlere bırakmasını öngören bu anlaşmayı imzalamadan geri döndü. Antlaşma, Troçki’nin yerine görevlendirilen Kamenev tarafından imzalandı. Böylelikle Rusya, 1878’de ele geçirdiği Kars, Ardahan ve Iğdır‘ı, Osmanlı Devleti’ne geri verdi.

Lenin’in 1924’teki ölümüyle birlikte, Troçki, tüm yetkileri elinde toplamaya başlayan Stalin’le iktidar mücadelesine girdi. Fakat bu mücadeleyi kaybetmeye başladı. Önce Savaş Komiserliği görevinden, sonra Siyasi Büro’dan, ardından da Komünist Enternasyonal Yürütme Kurulu Merkez Komitesinden alındı. Taraftarların St. Peterburg‘daki sokak gösterilerine kalkışmasından sonra ise parti üyeliğinden ihraç edildi. Böylece, iki yıl içerisinde, tüm yetkilerinden mahrum kaldı.

Ocak 1928’de Kazakistan‘ın Almatı yakınlarındaki Semyonov-Tiyanşansky bölgesine sürgüne gönderildi. Aynı yıl, yirmi altı yaşında olan Nina adındaki kızını kaybetti. Ocak 1929’da ise Sovyet Ceza Kanunu’nun 58/10 maddesine göre, karşı devrimcilik ve yasa dışı Sovyet partisi kurmak suçlamasıyla Sovyetler’den kovuldu. 1929 ila 1933 arasında İstanbul, Büyükada’da yaşamaya başladı. Bu süre içinde T.C. Hükûmeti tarafından kitaplarını yayımlamasına izin verildi. Şubat 1932’de, Stalin tarafından Sovyet vatandaşlığından atıldı.

1933’te diğer kızı Zina, Hitler rejimi altındaki Berlin‘de intihar etmeye zorlandı. Daha sonra oğlu Lev Sedov öldürüldü.

Troçki, Temmuz 1933’te İstanbul’dan ayrıldı. İki yıl Fransa‘da, iki yıl da Norveç‘te kaldı. Ocak 1937’de ise Meksika‘ya sığındı ve oraya yerleşti. Oradayken, Dördüncü Enternasyonal‘in çalışmalarına başladı. Bu örgüt, hem kapitalizme hem de Stalin’e karşıydı. Artık Troçki, Stalin için bir tehditti.

1940’ta, Ramon Mercader adlı Stalinist bir ajan, röportaj yapmak bahanesiyle Troçki’nin kaldığı eve İspanyol gazeteci kılığında gitti. Troçki, başına kazmayla vurulmak suretiyle ağır şekilde yaralandı. Aldığı yaranın etkisiyle ertesi gün, 21 Ağustos 1940’ta öldü.Okunma Sayısı : 40