Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Melek Ahmet Paşa

Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1662). Sarayda yetişip, silahtarlığa getirildi (şişmanlığından ötürü \"Malak\" lakabıyla anılıyordu; ama, rütbesi yükselince takma adı \"Melek\"e dönüştürüldü). Diyarbakır ve Musul\'da görev alıp, Kubbealtı vezirliğine yükseltilerek (1640), Murat IV\'ün kızı Kaya Sultan\'la evlendi (1644). Şam ve Halep beylerbeyliği yapıp, sadrazamlığa atandıysa (1650) da, hâzineye gelir sağlamak için düşündüğü önlemler (memuriyetlerin devlet tarafından satılması, altın paraların ayarının düşürülmesi, vb.) yararlı olmak şöyle dursun, devletin yapısını sarsarak ayaklanmalara |yolaçınca görevden alındı ve Silistre\'ye gönderildi (1651 ). Yeniden kubbealtı vezirliğinde, İbşir Mustafa Paşa\'nın sadaret kaymakamlığında (1654) bulundu. Sadrazamlığa yükselen İbşir Mustafa Paşa tarafından rakip sayılınca önce Van\'a, sonra Bosna beylerbeyliğine gönderildi (1658). Emekli olunca (1660), Kaya Sultan\'ın İstanbul\'daki konağına çekildi.

Okunma Sayısı : 22