Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Mengitsu Haile Mariam

Mengistu Haile Mariam, 21 Mayıs 1937’de Etiyopya’nın Kaffa şehrinde doğdu. Sekiz yaşında annesini kaybetti. Önce kardeşlerini alıp anneannesinin yanında birkaç yıl yaşadı, sonra babasının yanına döndü. Babasını takip ederek genç yaşta orduya katıldı. Orduda, Komutan Aman Andom’un dikkatini çekti ve çavuş yapıldı. Komutanın ayak işlerine bakmaya başladı.

Mengistu, Etiyopya’nın iki önemli askerî okulundan biri olan Holetta Askerî Akademisi’ni bitirdi. Komutan Andom, Mengitsu’nun akıl hocası oldu. Komutan Üçüncü Bölük’e atanınca, Mengistu’yu da beraberinde Harar’a götürdü. Mengistu orada mühimmat memuru yapıldı. ABD ordusu, bölükteki mühimmatçılara teknik destek eğitimi teklifinde bulununca, Mengistu, ABD Maryland’e altı aylık eğitim almaya gitti.

Amerika’da okurken ırk ayrımcılığına maruz kaldı. Bu durum onun ileride Amerikan karşıtı bir tavır takınmasına yol açtı. Bu eşitsizliği, Etiyopya’daki sınıf farkıyla bir tuttu.

1974’te Etiyopya Devrimi oldu ve İmparator Haile Selassie iktidarı düşürüldü. Yerine, Atnafu Abate tarafından yönetilen askerlerin ve düşük rütbeli subayların oluşturduğu “Derg” adlı bir komite geçti. Mengistu da bu Derg’e üyeydi. Mengistu ve komutanı Atnafu Abate, Mart 1075 ila Şubat 1977 arasında Derg’in başkan vekilliklerini üstlendi. Mengistu, Marksist-Leninist bir politika takip etmeye başladı.

İmparator Haile Selassie 1975’te öldü. Dava sürecinde, Mengistu’nun liderliğindeki Derg komitesi, 23 Kasım 1974’te devrik yönetimde görev almış altmış bir memuru idam etti. Derg’in diğer lideri Atnafu Abate, bu idamların Mengistu’nun emriyle yapıldığını iddia etti ve Abate ile Mengistu bu konuda çatıştı. Mengistu, devrim karşıtı hareket ettiği ve Etiyopya’nın çıkarlarını sosyalizmin çıkarlarına tercih ettiği gerekçesiyle Abate’yi 13 Kasım 1977’de idam etti. Bu dönemde Etiyopya, Sovyetler Birliği’nden, Varşova Paktı’na üye bazı devletlerden ve Kûba’dan yardım aldı.

Etiyopyalı Halkların Devrimci Partisi’nin (EPRP) başını çektiği gruplar, Derg’in varlığına yönelik bir direniş sergilemeye başladı. Mengistu bu direnişe katılanlara “Kırmızı Terör” adını verdi. EPRP ve öğrencilerin oluşturduğu devrimci yapılanmalar zor kullanılarak engellendi. Ardından, “Beyaz Terör” adını verdiği ve EPRP’ye karşı bir sosyalist öğrenci hareketi olan Tüm Etiyopyalıların Sosyalist Hareketi’ni (MEISON) engellemeye çalıştı. Çünkü Mengistu’ya göre örgütlenme hakkından ortaya çıkan bu ilerici hareketler, Etiyopya’daki devrim karşıtı hareketlerin de ortaya çıkmasına katkı sağlamaktaydı.

Derg tarafından 1975’te kurulan ve reformları uygulamakla sorumlu tutulan “Kebeles” (Mahalleler) adlı birime bağlı askerî gücün sistematik saldırıları neticesinde, iki yıl içerisinde binlerce genç insan sokaklarda öldürüldü. Aileler, öldürülen evlatlarının cesedini almak için Kebeles’e vergi ödemek zorunda bırakıldı. Mayıs 1977 raporuna göre bu saldırılarda bin civarı çocuk da öldürüldü.

Temmuz 1977 ila Mart 1978 arasında Demokrat Somali Cumhuriyeti, Etiyopya’yı işgal etti. Sovyetler Birliği ve Kûba ise Etiyopya’yı korumak üzere ülkeye ordu takviyesinde bulundu. Ogaden Savaşı yapıldı ve Etiyopya galip oldu, Somali ordusu geri çekilmek zorunda kaldı.

Mengistu, saldırgan bir politika üzerinden, Etiyopya’nın feodal kapitalist ekonomisini terk etti ve Doğu Bloğu tarzı bir modele geçti. Tüm kır arazileri millîleştirildi. Etiyopya Kilisesi’nin ve imparatorluk ailesinin yetkileri sonlandırıldı, soyluların elinde bulunan gayrimenkullerin büyük bir kısmı müsadere edildi. Özel şirketler kamusallaştırıldı. Bankalar ve sigorta şirketleri Hükûmet’e bağlandı. Tarım ürünleri özel şirketler aracılığıyla değil, Hükûmet’çe alınıp satılmaya başlandı. Fakat ülkede, Eylül 1974’te başlayıp Haziran 1991’e kadar sürecek olan ve devrimci Hükûmet ile devrim karşıtı direnişçiler arasında meydana gelen Etiyopya İç Savaşı, ekonomik kalkınmayı engelledi. 1984’te ülke sathında büyük bir kıtlık yaşandı.

1984’te, Mengistu’nun emriyle, Etiyopya’nın İşçi Partisi kuruldu. 1987’de ise Sovyet tarzı bir Anayasa kabul edildi. Ülkenin adı da Etiyopya Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Mengistu devlet başkanı oldu. 1977 ila 1984 arasınra Sovyetler Birliği’ni, Kûba’yı, Libya’yı, Güney Yemen’i ve Mozambik’i ziyaret etti.

Fakat ülkenin askerî gücü zayıflamaya başladı. 1989’da Afabet Savaşı yaşandı ve Eritre Halklarının Özgürlük Cephesi, Mengistu’nun ordusunu yendi. 16 Mayıs 1989’da, Mengistu ülke dışındayken, askerî kuvvetler Hükûmet’e bir darbe yaptı ve Savunma Bakanı öldürüldü. Mengistu ülkeye dönünce darbeyi bastırdı.

Sovyetler, Mengistu rejimine desteği 1990’da kesti. 1991’de, Etiyopla Halklarının Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) kuvvetleri, başkent Addis Ababa’ya ilerledi ve hem şehri hem de Hükûmet’i ele geçirdi. Mengistu, Zimbabwe’ye kaçtı.

Mengistu, Etiyopya Hükûmeti tarafından iki bin civarında insanı öldürmek suçundan gıyabında yargılandı. Dava 1994’te başladı ve 2006’da sonlandı. 2008’de gıyabında idama mahkûm edildi, fakat cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Mengistu hâlen Zimbabwe’de sürgün olarak yaşamaktadır.Okunma Sayısı : 30