Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Papa II. Urban

1035’te Fransa Krallığı’nın Champagne bölgesinin Lagery kısmında, Lagery Şatosu’nda doğdu. Asıl adı Odo’dur. Soylu Chatillion-sur-Marne ailesindendir. Sossions’ta ve Reims’te eğitim aldı. 1055 ila 1067 arasında Reims piskoposunun başdiyakozu oldu ve yönetimde piskoposa yardım etti. Daha sonra rahip oldu. 1070 ila 1074 arasında, 11. yüzyıl Avrupa’sında Kilise reformunun en önemli merkezi olan Cluny’de, ilk amirlik yaptı. Odo bu dönemde kilise politikaları ve yönetimle ilgili tecrübe edindi. Hayatını kiliseye adayan “Canons regular” rahipleri ile Cluny rahipleri şeklinde ikiye bölünmüş olan reformist gruplarla temasa geçti. 1079’da Cluny rahibinin verdiği bir görev üzerine Roma’ya gitti.

Roma’dayken, Papa VII. Gregory tarafından 1080’de Ostia’nın kardinali ve piskoposu ilan edildi. Papa VII. George onu 1084’te Almanya’ya gönderdi. Odo, Papa’nın Almanya Kralı VII. Henry’yle yaşadığı kriz süresince Papalık’a sadık kaldı. Papa’nın 1085’teki ölümünden sonra, Papa III. Victor’a hizmet etti. Papa III. Victor 1087’de öldü. Odo 12 Mart 1088’de Roma’nın güneyindeki Terracina şehrinde papa seçildi ve “Urbanus” adını aldı.

Urban, papalığı süresince VII. Gregory’nin politikalarını devam ettirdi. Esnek ve müsamahakâr bir tavır takındı. Reformları asiller, rahipler ve piskoposlarca desteklendi. Öncelikli görevi, konumunu antipapa III. Clement’e karşı korumak ve Hrıstiyanlar arasında yasal bir hâle getirmekti.

1095’te İtalya’nın Piacenza kentinde bir konsey toplandı ve bu konseyde reform yasası oluşturuldu. Selçuklu Devleti’nin Bizans İmparatorluğu’nun bir kısmını işgal etmesi üzerine, Bizans İmparatoru Aleksis I. Komnenos, kendisinden yardım isteyince, Urban, 18-28 Kasım 1095 tarihinde Clermont Konseyi’ni düzenledi. Bu konseyde I. Haçlı Seferi çağrısı yapıldı ve Kudüs’ün fethedilerek Kudüs Krallığı’nın kurulması kararlaştırıldı. Bu çağrının Urban açısından en önemli sonucu, antipapa III. Clement’in 1097’de Roma’dan atılması oldu. 1098’de İtalya’nın Bari şehrinde toplanan konseyde, Hristiyan Yunan ve Roma kiliselerinin birleştirilmesi kararlaştırıldı. Roma’da 1099’da bir konsey daha yapıldı ve reform yasası kanunlaştırıldı. Urban’ın amacı, alınan bu kararlarla İtalya ve Sicilya’daki Müslümanlarla mücadele etmekti. Urban’ın kiliseleri birleştirme kararı uygulanamadı ama I. Haçlı Seferi gerçekleşti ve Kudüs ele geçirildi.

Papa II. Urban 29 Temmuz 1099’da öldü.Okunma Sayısı : 42