Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Tarhuncu Ahmet Paşa

1653 yılında Mat / Arnavutluk'ta doğdu. Türk devlet adamı. Devşirme olarak İstanbul'a getirilip, Enderun'da yetişerek, Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa'nın kethüdalığına getirilen (1648) Tarhuncu Ahmet Paşa, Mısır beylerbeyliğine atandıysa da (1649), görevden uzaklaştırıldı (1651) ve yeni beylerbeyi tarafından tutuklandı. İstanbul'a dönüşünde yetenekleri nedeniyle sadrazam Gürcü Mehmet Paşa'nın kıskançlığını üstünde toplayıp, birçok kez hapse girdi. Yanya valiliği yapıp, Kazasker Hocazade Mesut Efendi ve Valide Sultan'ın desteğiyle sadrazamlığa atanınca (20 Haziran 1652), mâliyeyi düzeltmek için dairelerdeki harcamaları azalttı; zora başvurarak bazı kimselerden para alma yöntemiyle hâzineyi zenginleştirmeye uğraştı; rüşvet ve hırsızlığa göz yummadan, hatır ve gönül tanımadan çalıştı. "Tarhuncu layihası" adı verilen bir bütçe hazırladı (ama açığı fazla bir bütçeydi bu); aksaklıkları gidermek için varını yoğunu ortaya koydu. Bazı saray adamlarıyla ve Kaptanıderya Derviş Mehmet Paşa'yla arası açılınca, çeşitli kışkırtmalar sonucunda, padişahın buyruğuyla boğularak öldürüldü.

Okunma Sayısı : 19