Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Abdullah Enveri

Abdullah b.Abdurrahman el-Kilîsî el-Halebî el-Hanefi, 1825’te, Halep’in kazası Kilis’te doğdu. Nakşibendi tarikatına mensuptur.Tüm öğrenimini babası H

Devamını Oku

Seyyid Kutup

9 Ekim 1906 tarihinde Mısır’ın Asyut kasabasında doğdu. Suudi Arabistanlı olan dedesi Şeyh Vakur, çiftçilikle iştigal ediyordu. Şeyh Vakur, ku

Devamını Oku

Pierre d Ailly

Fransız dinbilimcisi (Compiegne 1350-Avignon 1420). Cambrai Üniversitesinde öğrenim gören, piskoposluk yapıp, kardinalliğe yükseltilen (1411) Pierre İ

Devamını Oku

Hocazade Ahmet Hilmi

Türk din bilgini (Eğin? -İstanbul 1913). İstanbul\'da öğrenim gören Hocazade Ahmet Hilmi, nakşibendi tarikatına girdi. Genç yaşta öldü. Hocazade Ahme

Devamını Oku

Müneccimbaşı Ahmet Dede

Türk din adamı, tarihçisi ve müzikçisi (Selanik 1631-Mekke 1702). Öğrenim görmek istediğinden baba mesleği çuhacılığı bırakıp, Selanik mevlevihanesi ş

Devamını Oku

Ahmet Bin Yahya

Yemen imamı (Taiz 1895-Sana 1962). Kardeşi Yahya\'nın öldürülmesiyle imam olan (1948) Ahmet Bin Yahya, iki kardeşini idam ettirerek, oğlu Muhammet el-

Devamını Oku

Abdürrezzak

Türk din adamı ve yazarı.Eyüp Sultan Camisi müezzinbaşılarından Adbülgani Efendi'nin oğlu olan Abdürrezzak, öğrenimini tamamladıktan sonra, aynı camin

Devamını Oku

Abdülmecit Sıvasi

Türk din adamı ve şairi (Zile 1563\'e doğru- İstanbul 1639). Halvetiyenin şemsiye kolunun kurucusu amcası Şemsettin Sıvasi\'nin halifesi olan Abdülmec

Devamını Oku

Abdülaziz Bin Suud

Suudi Arabistan kralı (Riyad 1880\'e doğru-ay.y. 1953). Necit emiri unvanıyla babası Abdurrahman\'ın yerine geçen (1902) Abdülaziz Bin Suud, başkent R

Devamını Oku

Abdurrahman I Bin Muaviye

Endülüs Emevileri devletinin kurucusu (? 731-Kurtuba 788). Emevi halifesi Hişam\'ın torunu olan Abdurrahman I Bin Muaviye, Abbasilerin soyuna uyguladı

Devamını Oku