Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Mehmet Sait Paşa

Yedisi II. Abdülhamit devrinde, ikisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde olmak üzere toplam dokuz kere sadaret makamına gelen Mehmet Sait Paşa (Küçük Sai

Devamını Oku

Ağa Hüseyin Paşa

Türk veziri Edirne de 1776 yılında doğmuştur. Yeniçeri ocağında yetişip, Osmanlı-Rus savaşında (1806-1812) kendini gösterince zağarcıbaşılığa yükselti

Devamını Oku

Abaza Mehmet Paşa

Türk veziri (öl. İstanbul 1634). Canbulatoğlu Ali Paşa'nın yanında yetişen Abaza Mehmet Paşa, Can- bulatoğlu'nun Kuyucu Murat Paşa'ya yenilmesi üstüne

Devamını Oku

Abaza Hasan Paşa

Türk veziri (öl. Halep 16(59). Eşkıya Haydaroğlu Mehmet'i ortadan kaldırınca Yeni İl Türkmen ağalığına getirilen Abaza Haşan Paşa, kısa süre sonra ağa

Devamını Oku

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa, Bosna\'da doğdu. 23 Nisan 1804\'te Akkâ\'da öldü. Napoléon Bonaparte\'a karşı Akkâ Kalesi\'ni savunmasıyla ünlü Osmanlı veziridir.

Devamını Oku

Abdurrahman Abdi Paşa

Osmanlı veziri, Budin eyaletinin son beylerbeyidir. Askeriyeden yetişti. 1668\'de yeniçeri ağası oldu. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşanın yanında Lehis

Devamını Oku

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-ı Nafakât

Devamını Oku